تست مانیتور لپ تاپ جام جم

تست نمایشگر جام جم

تست های که می خواهید انجام دهید را انتخاب کنید

تست الگوئی
تست مجزا پیکسل
تست یکنواختی
تست عمق رنگ
شیب
میزان وضوح تصاویر
زاویه دید
گاما
زمان پاسخگوئی
انتخاب همه تست ها
انتخاب هیچکدام

R

G

B

C

M

Y

تست الگوئی

تست الگوئی برای چک کردن کیفیت صفحه نمایش میباشد
دایره ها باید کامل و دورانی باشند ، خطوط در الگوهای فرکانس باید واضح و مشخص باشند و شیب رنگ نباید شکاف یا نیازمند تجدید نظر داشته باشد

تست پیکسل معیوب در صفحه مشکی

بررسی کنید که آیا پیکسل های معیوب روی مانیتور وجود دارد
تمام پیکسل ها باید مشکی باشند اگر یک نقطه روشن در صفحه مشکی مشاهده کنید ، این نمایشگر مشکل دارد

تست پیکسل معیوب در صفحه سفید

بررسی کنید که آیا پیکسل های معیوب روی مانیتور وجود دارد
تمام پیکسل ها باید سفید باشند اگر یک پیکسل سیاه دارید، این نشان دهنده پیکسل مرده است

تست پیکسل معیوب در صفحه قرمز

بررسی کنید که آیا پیکسل های معیوب روی مانیتور وجود دارد
تمام پیکسل ها باید قرمز باشند اگر یک پیکسل سیاه را مشاهده کنید ، این نشان دهنده یک زیرپیکسل قرمز رنگ است

تست پیکسل معیوب در صفحه سبز

بررسی کنید که آیا پیکسل های معیوب روی مانیتور وجود دارد
تمام پیکسل ها باید سبز باشند اگر یک پیکسل سیاه را مشاهده کنید ، این نشان دهنده یک پیکسل سوخته است

تست پیکسل معیوب در صفحه آبی

بررسی کنید که آیا پیکسل های معیوب روی مانیتور وجود دارد
تمام پیکسل ها باید آبی باشند اگر یک پیکسل سیاه را مشاهده کنید، این نشان دهنده پیسکل سوخته است

یکپارچگی

ارزیابی یکنواختی تصویر با استفاده از مقادیر مختلف رنگ خاکستری ، روشنایی باید به طور مساوی در کل تصویر توزیع شود و تصویر نباید دارای نقاط رنگی باشد

مقدار تیرگی تصویر

فاصله رنگ

اندازه این که مانیتور شما می تواند رنگ های مشابه را نمایش دهد در حالی که آنها را متمایز می کند بررسی کنید. برای انجام این کار می توانید دو تکه رنگ ایجاد کنید. شبیه دو رنگ که هنوز هم می توانند از یکدیگر متفاوت باشند، بهتر است که مانیتور شما بین رنگ تفاوت داشته باشد. این آزمون همچنین برای مقایسه مستقیم بین دو مانیتور مختلف مناسب است

پس زمینه

R:
G:
B:

مستطیل میانی

R:
G:
B:

شیب

برای دیدن شیب رنگ نمایشگر یک فاصله بزرگتر را انتخاب کنید. تصویر سیاه و سفید باید در نمای کلی بدون هیچ رنگ غیر ضروری و با شیب حاد تولید شود، و در بین 256 رنگ هیچ تغییر قابل ملاحظه ای در روشنایی بین مقادیر خاکستری فرد وجود ندارد. در تعداد کمی از فواصل، میله های مربوطه باید به وضوح از یکدیگر متفاوت باشند

ابتدای رنگ در لبه سمت راست تصویر میباشد

میزان

٨
٢٥٦

میزان وضوح تصاویر

این تست به شما امکان می دهد تا تعیین کنید که آیا مانیتور شما می تواند متن را به طرز چشمگیری و بدون سایه باز کند، مستقل از سایر تاثیرات، مانند صاف کردن متن

رنگ

سایز متن (نقطه)

١٠
18

مشاهده زاویه

ثبات زاویه دید نمایشگر را آزمایش کنید ، هنگامی که زاویه دید را افزایش می دهید اندازه و شکل دایره های نمایش داده شده باید تقریبا یکسان باقی بمان، . تغییرات جزئی ممکن است ظاهر شود ولی این تغییرات هرچقدر کمتر باشد بهتر است

اشعه گاما

مقدار اشعه گاما مانیتور خود را تست کنید
استفاده از نوار کشویی برای تغییر درجه سیاهی و سفیدی آرم تا زمانی که لوگو به عنوان پس زمینه به حداکثر نمایش ممکن در می آید ، مقدار نشان داده شده مربوط به مقدار گامای مانیتور شما است

میزان گاما

١
٣

زمان پاسخگوئی

این آزمایش عمدتا برای مقایسه زمان پاسخگوئی دو مانیتور است ، با انتخاب یک سرعت که خطوط واضح را روی نمایشگر ایجاد کنید ، میتوانید سرعت حرکت خطوط را کم یا زیاد کنید
شما همچنین می توانید از این آزمون برای تشخیص اثرات تنظیمات مختلف مانیتور خود مانند میزان تاری استفاده کنید.

پس زمینه

Left rectangle

Right rectangle

سرعت (پیکسل بر ثانیه)

480 
3.840

فاصله (پیکسل)

0     
150

اخطار